Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akvárium a jeho vzhľad je pýchou každého chovateľa, pretože na základe jeho vzhľadu (nikdy nie na základe toho aké živé organizmy chová) je vidieť jeho prácu, vedomosti, skúsenosti… . 

Medzi jednu z najdôležitejších činnosti chovu rýb v starostlivosti človeka (okrem ostatných) patrí aj staranie sa o ich zdravie, t. j. poskytnutie im čo možno najlepších podmienok pre život a tým aj predchádzaniu ich ochoreniam. Ryby, tak isto ako aj iné živé organizmy trpia rôznymi druhmi ochorení, ktoré nám môžu vo veľmi veľa prípadoch znepríjemniť náš chov a narobiť nám veľa starosti. Preto sa v každom prípade musíme starať o to, aby sme chorobám predchádzali, ako ich liečili, pretože táto činnosť je oveľa náročnejšia a jej vykonávanie je pomerne ťažké, finančne nákladnejšie a kladie vyššie nároky na naše znalosti a nie v poslednom rade je nutné si uvedomiť, že žiaľ, i keď ako sa budeme snažiť, nie v každom prípade sa nám vyliečenie podarí.

Najčastejšou a takmer najhlavnejšou príčinou rôznych ochorení rýb, je ich chov v nevyhovujúcom životnom prostredí, ako je napríklad nevhodné chemické zloženie vody, teplota vodného prostredia akvária, nesprávne kŕmenie a podávanie nevhodnej potravy, nesprávne ošetrovanie, a niekedy príčinou vzniku ochorení môže byť aj pre nás banálna záležitosť, ako je napríklad prudký pohyb v blízkosti akvária, nesprávne zažínanie alebo zhasínanie osvetlenia, prinesenie potravy z prírodného zdroja a zabudnutie jej kontroly atď. Príčin môže byť nepočetne veľa. Všetko čo som uviedol a aj neuviedol vedie k znižovaniu a postupnej strate imunity, organizmus ryby postupne slabne až úplne zoslabne a to je "vstupná brána" a "raj" pre pôvodcov rôznych ochorení.

O tomto, ako aj ostatnom sa pokúsim pár slovami vystihnúť niektoré časti z tejto problematiky. Som si vedomí toho, že je to téma veľmi široká a neustále diskutovaná a nikdy nebude môcť byť uzatvorená. Tiež by som chcel upozorniť na to, že liečivá, ktoré budem uvádzať sa v mojej kratučkej praxi osvedčili a vo svojej vlastnej podstate sa nezmenili, až nato, že sa predávajú pod iným obchodnými značkami, alebo názvami. Myslím, že správne popísané ochorenie, aby sa podľa toho dalo zistiť o aké ochorenie sa jedná, je oveľa dôležitejšie, pretože tento popis je najhlavnejšia záležitosť a liečivá sa na základe diagnózy dajú oveľa ľahšie zabezpečiť, ako popisy jednotlivých ochorení.

Rozdelenie chorôb
 
  • Choroby rýb ako také môžeme vo svojej vlastnej podstate rozdeliť do dvoch skupín:  vrodené choroby, t. j. choroby, ktoré sú dedičného alebo aj genetického pôvodu a ktoré sú získane dedením po rodičoch. S týmto typom ochorení s nebude zaoberať, jedine ak by na záver bolo dosť času a ponúknutý dostatočný priestor, tak by sme si o nich ako "zaujímavosti" mohli niečo povedať. 
  • získané ochorenia t. j. ochorenia, ktoré sú získané počas života, toho - ktorého exemplára, ktorého chováme. A toto sú ochorenia, s ktorými by som sa chcel zaoberať.

Rozdelenie nadobudnutých ochorení

  •  Ochorenia neparazitárneho pôvodu, ktoré sú zapríčinené chovom v nesprávnych životných podmienkach, ako je napríklad nesprávne použitie reverznej osmózy pri vývoji (a nielen pri nich) vajíčok (patogénne zmeny pri vývoji embrya); nesprávne kŕmenie, podávanie nevhodného druhu potravy, jednostranné podávanie potravy, neskontrolovanie vhodnosti potravy, ktorá je prinesená z prírodného zdroja (odstránenie tohto problému nikdy neriešime podávaním umelej alebo sušenej potravy!!), nevhodné chemické zloženie vodného prostredia, nevhodná teplota vody, nevhodné osvetlenie a vnútorná úprava interiéru akvária, vznik a trvanie ako a aj vyvolávanie rôznych stresových situácii (hluk, svetelné šoky, šoky s prudkých pohybov v blízkosti akvária), otravy vodného prostredia z cigaretového dymu alebo z rozpúšťadiel, z farieb alebo iných zdrojov atď. Toto, ak aj iné, sú všetko príčiny vzniku rôznych chorôb, ktoré pri správnom ošetrovaní akvária nikdy nemusia byť a na ktoré nepotrebujeme žiadne liečivá, pretože ich dokážeme hravo odstrániť a nikdy sa v našom chove nemusia vyskytnúť. Úplne iná situácie je ale pri opačnom postupe, kedy sa stávajú príčinou vzniku mnohých ochorení, či už ako primárny alebo sekundárny dôvod.
  •  Ochorenia parazitárného pôvodu môžeme rozdeliť do dvoch skupín:
  1. parazitárne ochorenia infekčného pôvodu, ktorých pôvodcovia sú vírusy, baktérie a plesne;
  2. invázne ochorenia, ktorých pôvodcovia sú rôzne živé organizmy, ktoré môžu napadnúť vnútorné orgány ryby alebo sú ako ektoparizity.
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že veľa ochorení parazitárného pôvodu sú vo veľa prípadoch ťažko liečiteľné až nevyliečiteľné.


Liečenie:
  • Furanácia- P - 2 - 4 mg do litra vody, aspoň 3 dni
  •  Síran mědnatý - riedenie 1 : 2 000 po dobu 1 - 2 minút